Snus – tänder och munhygien

Ett vanligt förekommande problem hos snusare är så kallade ”snuständer”. Tänderna som utsätts för tobak drabbas av en gulaktig beläggning vilket är svårt att få bort på egen hand. Beroende på hur mycket man snusar och vilken typ av snus man använder kan missfärgningen med tiden anta en mörkare nyans. Dessutom har snus påverkan på tandköttet och munslemhinnan.

Snus & Tänder – vanliga frågor

Snus orsakar en stor skada på både tänder och tandkött. Därför är god munhälsa en av de vanligaste anledningar till att människor slutar med snus. Nedan svarar vi på de mest vanliga frågor kring snus, tänder och munhygien.

Vad händer med tänderna och tandköttet när man snusar?

När man snusar utsätts tänderna för ett starkt slitage som orsakas av nikotinet och tjäran som finns i snuset. Dessa ämnen bidrar till att tänderna antar en grå eller gul nyans. Flera studier visar även ett samband mellan karies, tandförslitning, tandlossning och snus. Det är dock oklart om dessa biverkningar enbart beror på snus eller om det finns andra faktorer som påverkat resultatet.

Eftersom snus fräter på tandköttet kan det så småningom bidra till inflammation (gingivit). Då blir tandköttet rött och svullet och kan börja blöda lättare vid beröring. De frätande ämnen i snus drar tandköttsraden uppåt och tandhalsen blir mer synlig. I tandfickorna ansamlas bakterier som kan leda till tandinfektion och tandlossning.

Får man dålig andedräkt av snus?

Ja, en del snusare upplever att de får dålig andedräkt av snus. Snus orsakar godartade förändringar i munslemhinnan. Dessutom kan en del av snuset fastna mellan dina tänder. Därför är det ytterst viktigt att man bibehåller en god munhygien för att slippa skämmas för sin dåliga andedräkt.

Bra att veta: Munslemhinnan kan gå tillbaka till sin ursprungliga kondition. Detta är en av de positiva effekterna av att sluta snusa.

Är snus bra mot karies?

Det tycks inte finnas något samband mellan snus och karies. Däremot kan karies orsakas av en allmänt dålig munhygien som då förvärras av snusande. Det finns inga studier som visar på att snus skulle motverka karies.

Kan man få cancer av snus?

Tobak i snuset innehåller en rad cancerframkallande ämnen som ger högre cancerrisk. Däremot kan man inte säga om det bidrar till att en person blir drabbad av cancer i framtiden. Forskning visar dock på att nikotin minskar effekterna av vissa cancerbehandlingar. I dagsläget kan man alltså inte med säkerhet säga att det finns ett samband mellan snus och cancer.